Модулни системи

Заседателна маса

размер: 300/118/75

355.00 лв.

Модулна система "Адония - композиция 1"

712.00 лв.

Модулна система "Адония - композиция 2"

792.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 21"

размер: 400/330/795

42.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 22"

размер: 400/350/795

55.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 23"

размер: 400/350/795

73.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 24"

размер: 400/330/1170

57.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 25"

размер: 400/350/1170

70.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 26"

размер: 400/350/1170

81.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 27"

размер: 400/350/1170

101.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 28"

размер: 400/330/1540

73.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 29"

размер: 400/350/1540

88.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 30"

размер: 400/350/1540

98.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 31"

размер: 400/350/1540

121.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 32"

размер: 400/350/1540

129.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 33"

размер: 400/330/1910

88.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 34"

размер: 400/350/1910

100.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 35"

размер: 400/350/1910

116.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 36"

размер: 400/350/1910

117.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 37"

размер: 400/350/1910

133.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 38"

размер: 400/350/1910

156.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 39"

размер: 500/350/1910

127.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 41"

размер: 800/330/795

59.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 42"

размер: 800/350/795

86.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 43"

размер: 800/350/795

124.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 44"

размер: 800/330/1170

81.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 45"

размер: 800/350/1170

108.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 46"

размер: 800/350/1170

120.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 47"

размер: 800/350/1170

168.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 48"

размер: 800/350/1540

101.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 49"

размер: 800/350/1540

129.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 50"

размер: 800/350/1540

152.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 51"

размер: 800/350/1540

194.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 52"

размер: 800/350/1540

217.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 53"

размер: 800/330/1910

121.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 54"

размер: 800/350/1910

148.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 55"

размер: 800/350/1910

176.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 56"

размер: 800/350/1910

182.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 57"

размер: 800/350/1910

213.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 58"

размер: 800/350/1910

260.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 59"

размер: 800/350/1910

195.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 61"

размер: 1000/590/750

65.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 62"

размер: 1200/590/750

73.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 63"

размер: 1400/590/750

78.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 64"

размер: 1000/650/750

73.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 65"

размер: 1200/650/750

78.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 66"

размер: 1400/650/750

86.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 67"

размер: 1000/700/750

74.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 68"

размер: 1200/700/750

82.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 69"

размер: 1400/700/750

90.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 70" - изтеглящ плот

размер: 635/350/18

16.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 71,75,79"

модул 71: 295/590/750 - 31 лв.

модул 75: 325/650/750 - 35 лв.

модул 79: 350/700/750 - 35 лв.

0.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 72,76,80"

модул 72: 590/590/750 - 61 лв.

модул 76: 650/650/750 - 65 лв.

модл 80: 700/700/750 - 70 лв.

0.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 73,77,81"

модул 73: 590/590/750 - 53 лв.

модул 77: 650/590/750 - 57 лв.

модул 81: 700/590/750 - 61 лв.

0.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 74,78,82"

модул 74: 590/590/750 - 51 лв.

модул 78: 650/650/750 - 53 лв.

модул 82: 700/700/750 - 55 лв.

0.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 89"

размер: 500/1180/750

47.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 90" - количка за компютър

размер: 250/500/165

12.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 91" - поставка за компютър

размер: 250/500/70

10.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 101"

размер: 400/520/585

86.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 102"

размер: 400/520/585

с ключалка на горното чекмедже

90.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 103"

размер: 400/520/585

78.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 104"

размер: 400/520/585

с ключалка на горното чекмедже

82.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 105"

размер: 400/520/585

65.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 106"

размер: 400/520/585

с ключалка на горното чекмедже

69.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 107"

размер: 400/520/585

62.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 108"

размер: 400/520/585

86.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 109"

размер: 400/470/732

96.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 110"

размер: 400/470/732

с ключалка на горното чекмедже

100.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 111"

размер: 400/470/732

74.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 112"

размер: 400/470/732

с ключалка на горното чекмедже

78.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 113"

размер: 400/470/732

65.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 114"

размер: 400/590/18

10.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 121"

размер: 800/520/635

120.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 122"

размер: 800/520/635

94.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 123"

размер: 800/520/635

101.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 124"

размер: 800/520/635

98.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 125"

размер: 800/470/732

133.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 126"

размер: 800/470/732

94.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 127"

размер: 800/470/732

112.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 128"

размер: 800/470/732

98.00 лв.

Модулна система "Адония - модул 129"

размер: 800/590/18

14.00 лв.
Previous